POLSKA SIĘ ODRODZI

To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych - każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny. Tym bardziej brak będzie tych, którzy odeszli teraz. Byli naszymi rzeczywistymi reprezentantami, zostawili piękny i mocny ślad walki i mozolnej pracy dla dobra wspólnego.

Oby ofiara z ich życia nie poszła na marne! Zjednoczmy się do wysiłku nad przebudzeniem Narodu z wielkiej 20-letniej depresji. Tych, którzy działają dla Rzeczpospolitej jest wciąż niemało - musimy ich wesprzeć.

Za Polskę modli się cały świat. Trzeba wierzyć, że Opatrzność Boża nad nami czuwa.

Polska się odrodzi. Bo nie zginęła, póki my żyjemy!

Porozumienie Organizacji Niepodległosciowych
Jadwiga Chmielowska
Koordynator

Katowice, dn 11 kwietnia 2010r.

Autor publikacji
Archiwum ABCNET 2002-2010