OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH

Składamy hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i jego Małżonce oraz wszystkim poległym w katastrofie pod Smoleńskiem. Ponieśli śmierć w służbie Rzeczpospolitej i należy im się wieczna pamięć. Łączymy się w bólu z ich rodzinami i najbliższymi.

Równoczesna śmierć Prezydenta i wielu wybitnych postaci życia publicznego jest tragedią narodową. Polskie społeczeństwo zostało wstrząśnięte do głębi tą katastrofą i daje wyraz solidarności w obliczu wspólnego nieszczęścia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zwraca się do wszystkich kolegów w mediach z apelem o rzetelne, wnikliwe i obiektywne przedstawianie tych tragicznych wydarzeń niezależnie od własnych sympatii politycznych.

W imieniu Zarządu Głównego SDP

Jerzy Kłosiński
Wiceprezes SDP
 

 

Archiwum ABCNET 2002-2010