ALEKSANDER DUGIN O PUTINIE, ODWOŁUJĄC SIĘ DO NOSTRADAMUSA

„[...] z wielką nadzieją powitałem objęcie władzy przez Władimira Władimirowicza Putina. Stawiam na Putina. Jest to stawka historyczna, geopolityczna i metafizyczna. [...] Nie mogę powiedzieć, czy stanie się on nowym Iwanem Groźnym, czy nie, ale z pewnością jego rządy są krokiem w dobrym kierunku. [...] Chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt. — Putin zaczął pełnić obowiązki premiera 9 sierpnia 1999 roku, w dniu, kiedy wszyscy oczekiwali zaćmienia słońca. Zgodnie z przepowiedniami Nostradamusa, tego dnia powinien objąć rządy wielki i straszny władca. [...] myślę, że nieprzypadkowo Putin zjawił się w tym właśnie przejściowym okresie naszej historii. Na nim powinny spełnić się określone proroctwa dotyczące losów ziemi i świata.” (zob.: Grzegorz Górny, "Czy Putin jest awatarem? Rozmowa z Aleksandrem Duginem", "FRONDA — pismo poświęcone", nr 23/24, jesień 2001 r., str. 159/160; zob. także w internecie: http://wydawnictwo.fronda.pl/arch/23-24/080.htm  i http://wydawnictwo.fronda.pl/arch/23-24/081.htm).

Dugin nawiązał do słynnego, zagadkowego fragmentu XVI-wiecznej, spisanej w języku starofrancuskim, przepowiedni Michała Nostradamusa (centuria X, czterowiersz 72):

„L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra vn grand Roy d'effraieur
Resusciter le grand Roy d'Angolomois.
Auant apres Mars regner par bon heur.”

Dosłownie po polsku:

Rok tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, siedem miesięcy
Z nieba nadejdzie wielki król przerażenia
[aby — ?] Ożywić wielkiego króla d’Angolomois
Przed [ i ] po Marsie panować szczęśliwie

Dopatrywano się tam związku z (przewidzianym od dawna przez astronomów) zaćmieniem Słońca, obserwowalnym w Europie 11 sierpnia 1999 roku czyli w dwa dni po awansie ppłk. KGB Władimira Putina na premiera Federacji Rosyjskiej (obie te daty należą do lipca wg kalendarza juliańskiego, używanego w czasach powstania przepowiedni (Nostradamus żył w l. 1503-66, podczas gdy używany teraz kalendarz gerogriański został zainaugurowany przez papieża Grzegorza XIII dopiero w 1582 r.), aczkolwiek... Nostradamus przy słowie "miesiąc" użył liczebnika głównego: "sept" = "siedem", a nie — porządkowego: "septiesme" = "siódmy"...). Słowo "Angolomois" bywa przez interpretatorów przepowiedni Nostradamusa tłumaczone jako nazwa francuskiej miejscowości Angoulême (z okolic tego miasteczka wywodzi się François Mitterand), ale także kojarzone z... Mongolią.

Aleksander Heliewicz Dugin (ur. w 1962 r.; jego "otczestwo" wywodzi się od imienia Heli, znanego ze starotestamentowej "Pierwszej Księgi Samuela") ideolog "nacjonal-bolszewizmu" oraz "eurazjatyzmu", bliski współpracownik (o 10 lat starszego odeń) Władimira Władimirowicza Putina jako prezydenta Rosji; dał się poznać jako zagorzały przeciwnik: 1) katolicyzmu, 2) niepodległej Polski i (zwłaszcza) niepodległej Ukrainy, a także 3) cywilizacji atlantyckiej, ześrodkowanej wokół mocarstw anglosaskich.

Nie daj Boże, aby spełniły się te rojenia Dugina!

Autor publikacji
Archiwum ABCNET 2002-2010